Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Gazety i Czasopisma

f czn 52 8ec97

ABECADŁO - dwutygodnik edukacyjny dla najmłodszych (4 - 7 lat)

f czn 23 VICTOR GIMNAZJALISTA - dwutygodnik edukacyjny dla gimnazjalistów
Cogito-2- hhqqxxs  COGITO - dwutygodnik młodzieżowy
okladka  

WIADOMOŚCI MIEJSKOGÓRECKIE  - dwumiesięcznik