Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Dni Miejskiej Górki - 15 czerwca 2012

Scena Ośrodka Kultury w Miejskiej Górce jest nam doskonale znana. Tu w każdy czwartkowy wieczór, pod czujnym okiem, a raczej uchem naszej dyrygent Jowity Augustyniak, uczymy się trudnej, ale jakże pięknej sztuki śpiewu. Tym razem, gdy odsłonięto kurtynę, ujrzeliśmy zgromadzoną publiczność. Musieliśmy przełamać tremę i zaśpiewać jak najlepiej. Udało się. Po występie sala zareagowała gromkimi brawami. Koncert ten miał miejsce podczas uroczystej inauguracji Dni Miejskiej Górki, kiedy to burmistrz Karol Skrzypczak przekazał symboliczne klucze do bram miasta przedstawicielom klubu sportowego Sparta. Na scenie wystąpili także chór Metrum z miejscowej podstawówki, Orkiestra Dęta, działająca przy OKSiAL i duet gitarowy Mirosław i Daniel Szymankiewicz. Również te koncerty bardzo spodobały się widowni.