Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Noworoczny Dzień Seniora w Dłoni – 3 stycznia 2014r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dłoni oraz nasza chórzystka Sławomira Skrzypczak zaprosili nas na Dzień Seniora, organizowany dla najstarszych mieszkańców Dłoni, Kołaczkowic i Oczkowic. Główne obchody święta miały miejsce w Domu Strażaka, gdzie zebranych powitał dyrektor Zespołu Szkół Arnold Ratajski. Na scenie najpierw zaprezentowały się przedszkolaki, a potem uczniowie w przedstawieniu o tradycyjnych kolędnikach, Nasze koło wystąpiło ze zróżnicowanym repertuarem. Były więc utwory świąteczne i ludowe oraz popisy solowe Igora Demutha, Jakuba Wolnego, Dagmary Trzeciak, Zuzi Baksalary, Aldony Kiałki i Alicji Synowiec. Chcieliśmy zaprezentować przekrój artystycznych możliwości. Wszystkie występy artystyczne zostały ciepło przyjęte przez widownię. Otrzymaliśmy kwiaty, a przed śpiewem, członkowie Samorządu Uczniowskiego w kilku słowach opowiedzieli o naszym zespole. Wśród zaproszonych gości obecny był burmistrz Karol Skrzypczak. Składając życzenia, podziękował dyrektorowi, nauczycielom i rodzicom za pamięć o najstarszych mieszkańcach, a małym artystom oraz chórzystom za uatrakcyjnienie wieczoru. Głos zabrała nasza dyrygent Jowita Augustyniak, zachęcając dzieci, młodzież i starszych do wstąpienia w szeregi koła. Życzenia seniorom złożył również w imieniu koła dyrektor OKSiAL, jednocześnie nasz tenor Marek Stach. Po części oficjalnej i występach scenicznych, panie z Rady Rodziców zaprosiły na kolację i kawę. W Noworocznym Dniu Seniora w Dłoni wzięło udział 160 osób - seniorzy, władze gminy, sponsorzy, osoby współpracujące ze szkołą, rodzice, nauczyciele i pracownicy Zespołu, uczniowie, przedszkolaki i nasze koło śpiewu. Ten niezwykle miły wieczór dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. Mamy nadzieje, że jeszcze kiedyś zaśpiewamy w Dłoni.