Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

W kościele pw. św. Mikołaja

mikolaj 1W niedzielę 19 stycznia br. wystąpiliśmy, podczas mszy świętej w miejskogóreckim kościele parafialnym. Ustawieni zostaliśmy na schodach bocznej kaplicy. Chór, na którym śpiewaliśmy ostatnim razem, okazał się za mały, aby pomieścić stale powiększającą się liczbę członków koła.

Przed mszą proboszcz Marian Podlarz powitał i przedstawił nas przybyłym na mszę wiernym. Wspomniał, że przed laty także śpiewał w chórze i gdyby nie brak czasu, wstąpiłby do Dembińskiego.

W czasie mszy wykonaliśmy pastorałkę „My też pastuszkowie” oraz przy akompaniamencie organisty Damiana RuskowiakaGdy na ziemi Bóg się rodzi”. Po jej zakończeniu daliśmy koncert, podczas którego zebrani usłyszeli z naszego repertuaru zarówno utwory świąteczne, jak i ludowe.

Za występ nagrodzeni zostaliśmy dużymi brawami, co oczywiście sprawiło wszystkim chórzystom ogromną radość.

Po koncercie ksiądz kanonik zaprosił nas na probostwo, gdzie poczęstowani zostaliśmy kawą i słodkościami.