Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Wyjątkowy występ w Pakosławiu

DSC 094826 stycznia 2014 roku, podczas mszy św., w parafii pw. św. Walentego, nasze Koło Śpiewu zaśpiewało utwory ze swojego repertuaru. W pierwszej części swojego występu, uświetniliśmy liturgię mszy, wykonując psalm „Ciebie ja chwalić będę". Natomiast w drugiej , publiczność usłyszała: „Czerwone jabłuszko", „Krakowiak",, Singnum", „Haven", „Jak wielką moc posiada śpiew" i wiele innych. Na koniec zostaliśmy nagrodzeni dużymi brawami przez słuchaczy.
Proboszcz parafii ks. Maciej Kuczma, podziękował nam za występ, na pamiątkę wręczył każdemu z członków naszego Koła Śpiewu  kalendarz parafialny na 2014 r.
Miłe i życzliwe przyjęcie ze strony mieszkańców Pakosławia sprawiło nam dużo radości. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś tu wystąpimy.