Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Dembiński na festiwalu Euroorkiestra

DSC 0624

Członkowie Koła Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Euroorkiestra, który odbył się w miejscowości Żukowskie koło Moskwy, na przełomie kwietnia i maja br.
To niezwykłe wydarzenie muzyczne rozpoczęto przedstawieniem wszystkich zespołów biorących udział w festiwalu oraz wspaniałym koncertem miejscowej orkiestry symfonicznej, pod dyrygenturą prof. Siergieja Skripki.

W imprezie tej oprócz naszego Koła Śpiewu udział wzięli m.in. Big Bandy z Czech, zespół z Izraela, chóry i orkiestry z okręgu moskiewskiego.
Występ Dembińskiego w Rosji został wsparty przez chórzystki Kameleona z Rawicza oraz solistów Kurpińskiego z Włoszakowic.
Nasze Koło Śpiewu podczas 40-minutowego występu zaprezentowało rosyjskiej publiczności zróżnicowane tematycznie utwory ze swojego repertuaru. Wystąpili również soliści Zuzanna Baksalary i Igor Demuth.
Festiwal zakończył się koncertem, którego punktem kulminacyjnym było wspólne wykonanie pieśni przez wszystkich uczestników muzycznej imprezy. Zespoły biorące udział w Euroorkiestrze uhonorowane zostały dyplomami i pamiątkowymi statuetkami.
Warto dodać, że wyjazd do Rosji wiązał się też z dodatkowymi atrakcjami. Jedną z nich było zwiedzanie Moskwy. Wcześniej, w drodze na festiwal, członkowie koła mieli okazję zobaczyć Wilno, gdzie wystąpili m. in. w Kaplicy Ostrobramskiej i Muzeum Adama Mickiewicza.