Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

DEMBIŃSKI PO RAZ DRUGI ZDOBYŁ ZŁOTO Z WYRÓŻNIENIEM

IMG 612515 czerwca br., po raz XXXIX odbyło się Święto Pieśni i Muzyki. Tegorocznym gospodarzem muzycznego wydarzenia była gmina Święciechowa.
W konkursie udział wzięło 18 chórów głównie z regionu leszczyńskiego, w tym również nasze Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego z Miejskiej Górki, który zaprezentował cztery utwory takie jak: „Szła Liseczka"; „Signum"; „Dzięki Ci Panie" oraz „Siyahamba".
XXXI edycja tego konkursu z pewnością przejdzie do historii tego przedsięwzięcia, ponieważ po raz pierwszy zdarzyło się, że wszystkie chóry biorące udział w konkursie, otrzymały Pasma.

Przewodnicząca komisji, prof. Jadwiga Gałęska-Tritt uzasadniła, to wysokim poziomem wszystkich chórów. Nasze Koło Śpiewu zdobyło już drugi raz złote pasmo z wyróżnieniem za technikę wokalną. Natomiast główną nagrodę tej imprezy, czyli Grand Prix zdobył chór Camerata z Wrześni.
Skład komisji oceniającej był następujący: przewodnicząca prof. Jadwiga Gałęska–Tritt oraz członkinie prof. Halina Bobrowska oraz doc. Alina Pietrzak.