Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Występ podczas Dnia Papieskiego

IMG 8453W niedzielę 12 października br., w całym kraju i zagranicą, odbyły się XIV obchody Dnia Papieskiego , pod hasłem: „Jan Paweł II - Świętymi bądźcie".
W tym dniu, o godz. 11.30, została odprawiona uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Miejskiej Górce, z udziałem naszego Koła Śpiewu, pod kierunkiem dyrygenta chóralnego Jowity Augustyniak.
W trakcie liturgii wykonaliśmy kilka pieśni religijnych, między innymi: "Abba Ojcze", „Ave Maris Stella", „Nie lękajcie się", czy „Sia Hamba". Po zakończeniu mszy św. braliśmy także udział w ceremonii złożenia kwiatów i zniczy przed tablicą Jana Pawła II.W naszym wykonaniu zebrani usłyszeli między innymi „Barkę" ulubioną pieśń wielkiego Polaka.