Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Godziny otwarcia

IMG 8722Godziny otwarcia Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK

od poniedziałku do piątku

8.00 - 14.00 (dla szkół)

14.00 - 21.00

sobota i niedziela

14.00 - 18.00