Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Wigilia na wesoło

18 grudnia 2013 roku, odbyło się spotkanie wigilijne grupy tanecznej „Perfekt". Na sali widowiskowej zgromadziły się 3 grupy taneczne, pod kierunkiem instruktorki Karoliny Radoły. Na spotkanie został zaproszony dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej Marek Stach. Złożył on zebranym życzenia świąteczno-noworoczne, podzielił się ze wszystkimi opłatkiem i rozdał czekolady. Poszczególne grupy dziewczyn zaprezentowały krótkie układy taneczne. Później zespól podzielił się na 3 drużyny, które uczestniczyły w grach i konkurencjach przygotowanych przez instruktorkę. Zespoły brały także udział w karaoke oraz lepiły figury z masy solnej. Na stole wigilijnym nie zbrakło słodkości, którymi można było poczęstować się w czasie przerwy w zabawie.