Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Występy chóru im. Dembińskiego w 2015 roku

Grand Prix dla Koła Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego

Grand Prix dla Koła Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego w Miejskiej Górce na XLI Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki
18 czerwca 2016 r.

Już po raz piąty Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego wzięło udział w Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki. W tym roku gościliśmy w Grodzisku Wielkopolskim. Chóry prezentowały się na scenie sali widowiskowej Centrum Kultury RONDO. W pierwszej części wystąpiły chóry szkolne, w drugiej, którą rozpoczęło wspólne zaśpiewanie „Roty", odbywały się przesłuchania chórów amatorskich. Do rywalizacji konkursowej, oprócz naszego Koła Śpiewu, przystąpiły:
- Towarzystwo Śpiewu „Harfa" z Czempinia,
- Towarzystwo Śpiewu „Harmonia" z Krobi",
- Stowarzyszenie Chór „Arion" z Kościana,
- Koło Śpiewu im. Karola Kurpińskiego z Sarnowy,
- Towarzystwo Śpiewu „Lutnia" z Kościana,
- Chór Mieszany „Krzemień" z Krzemieniewa,
- Chór Gminno – Parafialny „Continuo" z Pępowa,
- Stowarzyszenie Chór „ Camerata" z Wrześni.
Po wysłuchaniu wszystkich zespołów jury w składzie: dr hab. Halina Bobrowicz, prof. AMKL, Jerzy Wojtaszek i Andrzej Słowikowski udało się na naradę. Czas oczekiwania na wyniki wspaniale wypełniły dwa zespoły ludowe, występujące poza konkursem: Zespół Śpiewaczy „Włościanie" z Sobiałkowa oraz Zespół Folklorystyczny „Orlanie" z Jutrosina.
Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu było dla naszego chóry wspaniałe. Po Złotych Pasmach zdobytych w latach ubiegłych tym razem sięgnęliśmy po najwyższą nagrodę, czyli Grand Prix. Jury doceniło wykonanie przez nasz chór pod wspaniałą dyrekcją pani Jowity Augustyniak czterech utworów: „Hej od Krakowa jadę"(piosenka ludowa), „Zbliżam się w pokorze", „Skosztujcie i zobaczcie" (utwory religijne) oraz „Tourdion"(francuski utwór z XVI w.).

Iwona Guzikowska