Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Repertuar

1. „My też pastuszkowie" mel. ludowa w opr. Marii Wacholc
2. „Wśród nocnej ciszy" mel ludowa w opr. Jowity Augustyniak
3. „White Christmas" muz. Irving Berlin, opr. Barbara Pazur
4. „Jakaż to gwiazda" muz. Zygmunt Odelgiewicz, sł. Julia Goczałkowska
5. „Gdy na ziemi Bóg się rodzi" muz. Barbara Kolago, sł. Adam Zachner
6. „Kiedy pierwsza gwiazdka" muz. Jan Węcowski, sł. Anna Bernat
7. „Wigilia" muz. i sł. Tadeusz Szarwaryn
8. „Mości gospodarzu" mel. i sł. ludowe w opr. Marii Wacholc
9. „A spis Bartek" mel. i sł. ludowe w opr. Andrzeja Nikodemowicza
10. „Dzisiaj w Betlejem" mel. i sł. ludowe w opr. Piotra Orła
11. „Zaśpiewam Jezuskowi" muz. St. Moryto, sł. A. Zachner opr. St. Kusztyb
12. „Dzieciątko się narodziło" anonim XVI w., opr. Włodzimierz Sołtysik
13. „Msza Polska Chwalebna" muz. Stefan Stuligrosz
14. „Christus vincit" z Hymnu III Tysiąclecia muz. i opr. Mirosław Gałęski
15. Psalm 138 „Ciebie ja chwalić będę" muz. Mikołaj Gomółka
16. „Daj ludziom miłość" z „Hymnu III Tysiąclecia" muz. i opr. Mirosław Gałęski
17. „Dzięki Ci Panie" muz. Paweł Bębenek, sł. Radpert z St. Gallen
18. „Heaven is a wonderful place" opr. Małgorzata Podzielny
19. „Abba Ojcze" muz. J. Sykulski, sł. J. Góra OP
20. „Barka" muz. i sł. Cesareo Gabarain
21. „Ave Maris Stella" tekst średniowieczny, muz. J. Gałuszka OP
22. „O Sanctissima" muz. L. van Beethoven
23. „Jesus is my salvtion" opr. Małgorzata Podzielny
24. „Gloria" kanon z Taize
25. „Kyrie" kanon z Taize
26. „Amen" opr. G. Skop
27. „Pobłogosław Panie nasz" muz. i sł. autor nieznany
28. „Siyahamba" pieśń afrykańska, opr. Doreen Rao
29. „Szła liseczka" mel. ludowa ze Śląska, opr. Franciszek Ryling
30. „Czerwone jabłuszko" mel. Ludowa z Kujaw, opr. Barbara Pazur
31. „Krakowiak" muz. St. Moniuszko, sł. J. Korsak, opr. F. Ryling
32. „Jak to miło w wieczór bywa" muz. L. Cherubini
33. „Jak wielką moc posiada śpiew" muz. L. van Beethoven
34. „Signum" muz. Tilman Susato
35. „Va pensiero" muz. Giuseppe Verdi (w przygotowaniu)
36. „Adiemus" z Songs of Sanctuary