Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Historia

dembinski archiwum

Występ Koła Śpierwu im. Bolesława Dembińskiego w 1963 roku, podczas Święta Pieśni, w Parku Miejskim.

dembinski archiwum 2