Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Aktualności

Dzień Myśli Braterskiej

16831989 1384103964944008 1295969154315295226 n18 lutego br. harcerze Hufca ZHP Rawicz obchodzili Dzień Myśli Braterskiej. Wśród nich znaleźli się druhowie z drużyny „Przełęcz", działającej przy Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

Skauci spotkali się w sobotę rano w gimnazjum w Sierakowie, gdzie otrzymali niezbędne instrukcje dotyczące gry terenowej "Obóz na wyspie Brownsea". Terenowa zabawa była głównym punktem obchodów harcerskiego święta.

Czytaj dalej

Miejskogóreccy harcerze zagrali z WOŚP

1Pięcioro harcerzy z 11 DH „Przełęcz" jako wolontariusze przyłączyło się do 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 15 stycznia br. kwestowali w Miejskiej Górce zbierając pieniądze na dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Wolontariusze łącznie zebrali 1958 zł.

Czytaj dalej

INFORMACJE DLA RODZICÓW

banner zhp dh przeleczPrzynależność do 11 DH „Przełęcz" w Miejskiej Górce wynika ze złożonej deklaracji członkowskiej, wypełnionej i podpisanej przez rodziców zgody na przynależność do ZHP, oraz opłaconych składek.
Zgoda i deklaracja do pobrania poniżej . Druki dostępne również u drużynowej.

ZGODA NA PRZYNALEŻNOŚĆ DZIECKA DO ZHP

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Wypełnione i podpisane druki proszę dostarczyć drużynowej do dnia 20.06.br.
PODPISANA ZGODA JEST  PODSTAWĄ DO UMIESZCZENIA CZŁONKA DRUŻYNY W Centralnej Ewidencji Harcerskiej ZHP.
SKŁADKI:
Informujemy, że od stycznia 2016 r. obowiązuje nowy sposób opłacania składek członkowskich:
60zł/rok (tj. 5zł/m-c) – płatne na konto OKSiAL do 31 lipca 2016r (mile widziana jednorazowa wpłata za cały rok)
Dane do wpłaty:
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce
ul. Jana Pawła II 6
63-910 Miejska Górka
Konto: BS Wschowa
45 8669 0001 0023 7389 2000 0004
Tytuł przelewu: składka 2016 DH „Przełęcz" + imię nazwisko członka drużyny.
+48zł /rok (tj. 4zł/m-c) – składka członkowska ZHP (płatne u drużynowej).
+ 5zł /rok – ubezpieczenie.

pełna, roczna składka członkowska za rok 2016 wynosi 113 zł.

SPRAWY BIEŻĄCE:

Proszę zuchy i harcerzy o dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego do dnia 10 czerwca (piątek) br. Zdjęcie będzie potrzebne do uzupełnienia książeczek zucha/harcerza.