Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Wydarzenia

SZTAFETA BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU DOTARŁA DO MIEJSKIEJ GÓRKI

lampionyStało się już tradycją przekazywanie przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Światło Pokoju co roku przywożone jest do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W 28- letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni z niego znak pokoju, świadectwo wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Czytaj dalej