Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

SZTAFETA BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU DOTARŁA DO MIEJSKIEJ GÓRKI

lampionyStało się już tradycją przekazywanie przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Światło Pokoju co roku przywożone jest do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W 28- letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni z niego znak pokoju, świadectwo wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.


W niedzielę 20 grudnia nasza drużyna uczestniczyła w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kościele pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu, skąd harcerze i zuchy w pochodzie przemaszerowali na rawicki rynek, na którym odbyło się przekazanie Betlejemskiego Światło Pokoju przedstawicielom władz gmin powiatu rawickiego, a także staroście, wicestaroście oraz drużynom harcerskim i mieszkańcom. Przekazanie światła odbyło się w blasku ogniska i w świątecznej atmosferze. Tegoroczne hasło akcji „Zauważ człowieka", przybliżył zastępca komendanta Hufca Rawicz, pwd. Michał Hoffmann. Ten międzynarodowy symbol pokoju i pojednania z rąk harcerzy odebrał burmistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak. Wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem i wspólnie kolędowali. Harcerze częstowali ciepłą herbatą i świątecznymi piernikami, a dla dzieci przygotowali zabawy i konkursy.
Miejskogóreccy harcerze 22 grudnia wniosą Betlejemskie Światło Pokoju do kościoła parafialnego w Miejskiej Górce.
Organizatorami powiatowego przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju byli Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Komenda Hufca ZHP i Rada Przyjaciół Harcerstwa.
Historia Betlejemskiego Światła Pokoju
Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.
Polska od 1991 r. jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.