Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Historia

Zespół taneczny „Perfekt" powstał w 1993 roku. Jego założycielką była nauczycielka sztuki i muzyki Jadwiga Domańska, która, rozpoczęła nabór młodych talentów. Początkowo zespół działał przy Zespole Szkół w Miejskiej Górce, a później przy Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, gdzie prężnie rozwija się do dnia dzisiejszego. W ciągu 20 lat, grupa brała udział w wielu konkursach regionalnych, powiatowych, wielkopolskich, ogólnopolskich, a także międzynarodowych. Zespół ma na swoim koncie pokazy na imprezach charytatywnych czy też występy w programach telewizyjnych.