ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO - „MÓJ BAJKOWY BOHATER”

Konkurs plastyczny zorganizowany w ramach ferii zimowych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Wzięło w nim udział 54 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych. Oceny prac dokonało jury w składzie Joanna Kempa instruktor do spraw promocji i organizacji imprez i Danuta Orzechowska kustosz. Jurorzy byli pod wrażeniem wykonanych prac i postanowili , że wszystkie prace biorące udział w konkursie zasługują na wyróżnienie . 

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora , na stronie www.osrodekkultury.info  oraz na Facebooku.

O sposobie odbioru nagród i dyplomów uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie . Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie.