Komunikaty

I N F O R M A C J A

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce informuje, iż w okresie od 01.07.2023r. - 31.08.2023r. Biblioteka Publiczna w soboty będzie NIECZYNNA.
Zapraszamy w pozostałe dni tygodnia:
poniedziałki w godz. 7:00 – 15:00, 
od wtorku do piątku w godz. 10:00 – 18:00