Komunikaty

I N F O R M A C J A

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej informuje, że w październiku Biblioteka Publiczna będzie także czynna we wszystkie soboty miesiąca  w godz. od 9:00 do 13:00.